Voorwaarden voor deelname
TENA - geldteruggarantie

Voorwaarden voor deelname

TENA - geldteruggarantie

Organisator van deze actie is Essity Nederland B.V. , gevestigd te Arnhemse Bovenweg 120, 3708 AH Zeist, ingeschreven in het handelsregister on het nummer 30135846 (hierna “Essity Nederland” of “Organisator”). Om te kunnen deelnemen aan de actie "TENA Gratis Testen"  (hierna de “TENA-Terugbetalingsactie” of de “Actie”) gelden de volgende voorwaarden (hierna "Voorwaarden voor deelname").

Opmerking

Omwille van de vlotte leesbaarheid wordt in de Voorwaarden voor deelname uitsluitend de mannelijke vorm "deelnemer" gebruikt. Uiteraard worden daaronder ook deelneemsters verstaan.

De Voorwaarden voor deelname gelden voor alle deelnemers aan de Actie. Essity Nederland behoudt zich het recht voor om de actie vroegtijdig te beëindigen.

Verantwoordelijke voor de uitvoering van de Actie is CH Couponing House GmbH, Otto-von-Guericke-Ring 7, 65205 Wiesbaden, Duitsland.

Het aankoopbedrag wordt terugbetaald door Secupay AG, Goethestrasse 6, 01896 Pulsnitz, Duitsland.

Contractuele verhoudingen en vorderingen van deelnemers gelden uitsluitend met en ten opzichte van de Organisator.

 1. Wie komt in aanmerking voor deelname?

Personen vanaf 18 jaar met woonplaats in Nederland die tijdens de actieperiode in Nederland een actieproduct (zie lijst hieronder) hebben gekocht en die een bankrekening hebben in de Europese Unie in overeenstemming met de SEPA-standaard, mogen deelnemen aan de Actie.

Per huishouden mag maar één persoon deelnemen.

Deelnemen mag enkel in eigen naam. Medewerkers, alle personen die zijn betrokken bij de ontwikkeling of organisatie van de Actie (bv. agentschappen, consultants, leveranciers) en hun familie- en gezinsleden zijn uitgesloten van de Actie.

 1. Actieperiode

De Actie loopt van 01.01.2024 tot 31.12.2024, 23.59 uur (hierna "Actieperiode").

 

 1. Deelname

Om aan de Actie deel te nemen moet er tijdens de Actieperiode (d.w.z. uiterlijk op 31.12.2024) een actieproduct worden aangekocht en een foto van de kassabon worden geüpload op
try-tena.com.

Het product moet worden aangekocht bij een Nederlandse retailer (d.w.z. drogist of supermarkt).

Lijst met deelnemende retailers:

 • Kruidvat
 • Trekpleister
 • Albert Heijn
 • Etos
 • Jumbo supermarkten
 • Plus
 • Boni
 • Boon    
 • Coop
 • Spar
 • Dirk
 • Jan Linders
 • Dekamarkt
 • Hoogvliet
 • Vomar
 • Nettorama
 • Poiesz
 • DA.
 • Picnic
 • Makro

Ook aankopen bij hun respectievelijke onlineshops komen in aanmerking voor deelname. Uitgesloten van deelname zijn aankopen in andere onlineshops zoals Amazon, apotheken of (online) detailhandelaren.

 

3.1 Actieproducten

Dit zijn de actieproducten:

 • TENA lights Sensitive Discreet
 • TENA lights Sensitive Normal
 • TENA lights Sensitive Long
 • TENA Discreet Ultra Mini
 • TENA Discreet Ultra Mini Plus
 • TENA Discreet Normal
 • TENA Discreet Normal Night
 • TENA Discreet Extra
 • TENA Discreet Extra Plus
 • TENA Discreet Protect+ Maxi
 • TENA Discreet Protect+ Maxi Night
 • TENA Silhouette Pants
 • TENA Men Protective Shield
 • TENA Men Active Fit Level 1
 • TENA Men Active Fit Level 2
 • TENA Men Active Fit Level 3
 • TENA Men Active Fit Pants

De actie is niet geldig op TENA Washable wasbaar ondergoed. 

 

3.2 Hoe kan ik deelnemen?

Op de website www.try-tena.com kan iedere in aanmerking komende persoon (zie paragraaf 1. Wie komt in aanmerking voor deelname?) deelnemen door het deelnemingsformulier in te vullen (contact- en bankgegevens en e-mailadres) en de kassabon met het deelnemende product erop vermeld te uploaden.

Per huishouden (naam, adres, e-mail, IBAN-rekeningnummer) wordt ten hoogste de aankoopprijs van één deelnemend product terugbetaald.

De kassabon moet volledig afgebeeld zijn op de foto. Iedere upload komt overeen met één deelname. Wie kassabonnen verschillende keren gebruikt, wordt uitgesloten van de actie. De volgende formaten van de foto van de kassabon worden aanvaard: .jpg, .png, .pdf met een maximale bestandsgrootte van 8 MB. Als de kassabon onvolledig of niet leesbaar is, is de deelname niet geldig.

Nadat de deelnemer alle vereiste informatie heeft doorgegeven en geüpload, verschijnt er een deelnamebevestiging op de actiewebsite.

Iedere persoon met een geldige deelname krijgt binnen de 4-6 weken na controle van zijn deelname de aankoopprijs van het actieproduct op het opgegeven rekeningnummer terugbetaald. De deelnemer wordt daar niet expliciet van op de hoogte gebracht.

Deze Actie mag niet worden gecombineerd met andere acties van de fabrikant, zoals kortingsbonnen, geldteruggaranties en andere cashbackacties.

Wanneer een kortingsbon of andere cashbackactie wordt gebruikt voor de aankoop van hetzelfde product, wordt de kortingsbon of het cashbackbedrag van de aankoopprijs afgetrokken en het resterende bedrag terugbetaald.

 

 1. Vroegtijdige beëindiging van de Actie en uitsluiting van deelname

De actie is beperkt tot 1700 deelnemers per maand. Als deze limiet voor het einde van de Actieperiode wordt bereikt, geldt de Actie als beëindigd en kan er niet meer worden deelgenomen. Op de website www.try-tena.com kan de actuele stand van resterende deelnames worden geraadpleegd.

Indien de opgegeven gegevens foutief of onvolledig zijn en het cashbackbedrag daardoor niet kan worden uitbetaald, is de deelname niet geldig. Essity Nederland of CH Couponing House GmbH is niet verplicht om de correcte gegevens van de deelnemer of zijn deelname op te zoeken. De nadelen die voortvloeien uit het indienen van foutieve gegevens komen voor rekening van de deelnemer in kwestie.

Essity Nederland heeft het recht om deelnemers van de Actie uit te sluiten wanneer zij onjuiste gegevens doorgeven, het deelnameproces of de website manipuleren of dat trachten te doen, wanneer ze zich niet houden aan de voorwaarden voor deelname of op een oneerlijke of frauduleuze manier de Actie trachten te beïnvloeden. Mogelijke gevolgen daarvan zijn dat de deelnemer wordt uitgesloten van de Actie, de aankoopprijs van het gekochte actieproduct niet terugbetaald krijgt of de terugbetaalde aankoopprijs moet terugstorten.

CH Couponing House GmbH behoudt zich het recht voor de originele kassabon tot aan de beëindiging van de Actie op te vragen en eventueel te controleren.

Om misbruik en bedrog te voorkomen gebruikt CH Couponing House GmbH ook geautomatiseerde processen om de in het kader van de deelname geüploade informatie, en dan in het bijzonder kassabonnen, te controleren. Deze processen hebben betrekking op zowel zichtbare inconsistenties in de gegevens als op eerdere ervaringen van manipulatiepogingen door de deelnemer. Ook een handmatige controle behoort tot de mogelijkheden. Bovendien kunnen de resultaten van de geautomatiseerde controleprocessen ook nog eens manueel worden gecontroleerd voor er wordt beslist om een deelnemer van de Actie uit te sluiten wegens poging tot misbruik/bedrog. 1. Verwerking van persoonsgegevens

De doorgegeven persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de Actie. De gegevens worden voor de uitvoering van de Actie door CH Couponing House GmbH verzameld en verwerkt. De gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. Alle gegevens worden uitsluitend voor de uitvoering van de actie en gedurende maximaal 180 dagen na beëindiging van de deelname opgeslagen en vervolgens gewist voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke bepalingen behandeld. Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een rechtmatig belang volgens art. 6 lid 1 sub f Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heeft u volgens art. 21 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover daar redenen voor bestaan die verband houden met uw specifieke situatie of indien het bezwaar geldt tegen direct marketing. In dat laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar dat zonder opgave van een specifieke situatie door ons wordt nageleefd. Wenst u gebruik te maken van uw recht op beperking van verwerking, wissing van persoonsgegevens of van bezwaar, dan kunt u een e-mail versturen aan het volgende e-mailadres: try-tena-nl@couponinghouse.de

Verdere informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid die kan worden geraadpleegd op https://www.tena.nl/privacy-policy

 1. Aansprakelijkheid

Behoudens de aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van dwingend Nederlands recht, is  iedere aansprakelijkheid van de Organisator en/of CH Couponing House GmbH uitgesloten. Bij het niet-nakomen van een contractuele verplichting waarvan de nakoming noodzakelijk is voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst en waarop de deelnemer redelijkerwijs mag vertrouwen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het aankoopbedrag dat is betaald onder het desbetreffende contract.  

De Organisator en CH Couponing House GmbH garanderen niet dat de actiewebsite voortdurend beschikbaar en door de deelnemers raadpleegbaar is of dat de actiewebsite geen inhoudelijke of technische fouten bevat. Wanneer de Organisator de deelnemer het aankoopbedrag heeft terugbetaald, is de Organisator van iedere verplichting bevrijd.

Onverminderd de voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen, sluit de Organisator iedere aansprakelijkheid uit, voor zover wettelijk toegestaan, voor schade die voortvloeit uit technische storingen, vertragingen of onderbrekingen met betrekking tot de overdracht van deelnemersgegevens en het verlies of het wissen van gegevens.

De Organisator garandeert niet dat alle deelnemende actieproducten tot aan het einde van de Actie in de handel verkrijgbaar zullen zijn.

 1. Slotbepalingen

Indien individuele bepalingen van deze Voorwaarden voor deelname ongeldig zouden zijn of niet van toepassing, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. De ongeldige of gebrekkige bepalingen moeten indien nodig worden vervangen door een overeenkomstige wettelijke bepaling.

Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden. Alle geschillen met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Actie of van deze Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank Midden-Nederland.

Alle vragen, opmerkingen of klachten over de Actie moeten per e-mail worden verstuurd naar try-tena-nl@couponinghouse.de.

Deze Voorwaarden tot Deelname werden voor het laatst bijgewerkt op [26/02/2024]